Skolekostnader 2019/2020

Skolepenger
For førstesteårsstudentene, uavhengig av linjevalg
For andreårsstudentene
8.140,- pr. semester
4.320,- pr. semester
Losji og kost, førsteårsstudenter
Kostnaden avhenger av romtype:
Dobbeltrom m/hems
Enerom u/hems
Enerom stort u/hems
Enerom m/hems
Enerom på dobbelrom (selvvalgt)
Diett
Høst
22.700,-
25.800,-
27.650,-
27.650,-
28.850,-
3.150,-
Vår
28.850,-
32.150,-
34.800,-
34.800,-
35.500,-
3.850,-
Losji og kost, andreårsstudenter
Kostnaden avhenger av romtype:
Dobbeltrom m/hems
Enerom u/hems
Enerom stort u/hems
Enerom m/hems
Enerom på dobbelrom (selvvalgt)
Diett
Høst
8.550,-
10.500,-
11.100,-
11.100,-
12.000,-
1020,-
Vår
10.200,-
12.150,-
13.450,-
13.450,-
14.000,-
1.300,-
For andreårsstudenters praksisplass
Kost og losji av skolen i praksisuker:
15.700,-
19.300,-
For andreårsstudenters praksisplass
Kost og losji av skolen i praksisuker:
15.700,-
19.300,-
Linjeavgift
Linjeavgiften dekker utgifter til faglig- og sosialpedagogiske tiltak/aktiviteter på linjene:
KRIK
Musikk
Disippel
T2
4.500,- pr. semester
3.950,- pr. semester
3.950,- pr. semester
3.000,- pr. semester
Skole- og studieturer for linjene
Sats for skole- og studietur omfatter ikke individuelle merkostnader, eks. vaksine eller tips.
Skoletur, Israel (10-12 dager)
KRIK (ca 14 dager)
Musikk (ca 14 dager)
Disippel (ca 14 dager)
T2 (8-10 dager)
NB: Studieturene vil variere noe fra år til år, både i lengde og pris pga flyavganger og endringer i dollarkurs. Endelig lengde og pris på studieturene gjøres kjent for studentene før påmelding til de aktuelle turene.

18.400,- (ca)
19.900,- (ca)
19.900,- (ca)
19.900,- (ca)
9.400,- (ca)
Skolebøker, kompendier, m.m.
Skolebøker, kompendier og annet nødvendig undervisningsmateriell pr. skoleår:
2.750,- (ca)
Statens lånekasse
Utdanningslån (tall fra 2018)
Les mer om lån og stipend fra Lånekassen her.
106340 fordelt på to semester, der 40%
Administrasjonsgebyr
Søkere som tar imot tilbud om plass betaler et administrasjonsgebyr. Dersom en student trekker seg etter å ha takket ja til skoleplass, men før skolestart, beholder skolen administrasjonsgebyret.
1.600,-

Rabatt
Studenter fra utlandet som ikke får lån/stipend til et år på bibelskole i Norge, får 20% rabatt på gjeldende priser, ekskl. Skole- og studietur.
Betaling
Betaling skjer etter en terminsvis betalingsplan som er tilpasset utbetalingene i Statens Lånekasse.
Forbehold
Vi tar forbehold om feil eller mangler, men de prisene vi oppgir selv skal i utgangspunktet være rette.