Skolekostnader 2020/2021

Skolepenger
For førstesteårsstudentene, uavhengig av linjevalg
8.470,- pr. semester
For andreårsstudentene
4.490,- pr. semester
Losji og kost, førsteårsstudenter
Kostnaden avhenger av romtype:
Høst
Vår
Dobbeltrom m/hems
23.600
30.050,-
Enerom u/hems
26.850,-
33.450,-
Enerom stort u/hems
28.750,-
36.200,-
Enerom m/hems
28.750,-
36.200,-
Enerom på dobbelrom (selvvalgt)
30.050,-
36.900,-
Diett
3.280,-
4.000,-
Førsteårsstudenter på Internasjonal bor på dobbeltrom. Fast pris: 
25.915,-
25.915,-
Losji og kost, andreårsstudenter
Kostnaden avhenger av romtype:
Høst
Vår
Dobbeltrom m/hems
8.900,-
10.600,-
Enerom u/hems
10.920,-
12.650,-
Enerom stort u/hems
11.550,-
14.000,-
Enerom m/hems
11.550,-
14.000,-
Enerom på dobbelrom (selvvalgt)
12.480,-
14.570,-
Diett
1060,-
1.350,-
For andreårsstudenters praksisplass
Kost og losji hos skolen i praksisuker:
16.320,-
20.080,-
Linjeavgift
Linjeavgiften dekker utgifter til faglig- og sosialpedagogiske tiltak/aktiviteter på linjene:
KRIK
5.680,- pr. semester
Musikk
4.680,- pr. semester
wndr
4.680,- pr. semester
Tjeneste
3.120,- pr. semester
Credo
4.680,- pr. semester
Internasjonal
40.000,- pr. semester
Skole- og studieturer for linjene
Sats for skole- og studietur omfatter ikke individuelle merkostnader, eks. vaksine eller tips.
Skoletur, Israel (10-12 dager)
19.400,- til 21.400,-(ca)
KRIK (ca 14 dager)
20.700,- (ca)
Musikk (ca 14 dager)
20.700,- (ca)
wndr
20.700,- (ca)
Tjeneste (8-10 dager)
9.800,- (ca)
Credo
20.700,- (ca)
NB: Studieturene vil variere noe fra år til år, både i lengde og pris pga flyavganger og endringer i dollarkurs. Endelig lengde og pris på studieturene gjøres kjent for studentene før påmelding til de aktuelle turene. Vi tar forbehold om 10% endring i pris.

Skolebøker, kompendier, m.m.
Skolebøker, kompendier og annet nødvendig undervisningsmateriell pr. skoleår:
2.850,- (ca)
Statens lånekasse
Utdanningslån (tall fra 2018) Les mer om lån og stipend fra Lånekassen her.
106.340,- fordelt på to semester, der 40% er omgjøringslån.
Administrasjonsgebyr
Søkere som tar imot tilbud om plass betaler et administrasjonsgebyr. Dersom en student trekker seg etter å ha takket ja til skoleplass, men før skolestart, beholder skolen administrasjonsgebyret.
1.700,-

Rabatt
Studenter fra utlandet som ikke får lån/stipend til et år på bibelskole i Norge, får 20% rabatt på gjeldende priser, ekskl. skole- og studietur.
Betaling
Betaling skjer etter en terminsvis betalingsplan som er tilpasset utbetalingene i Statens Lånekasse.
Forbehold
Vi tar forbehold om feil eller mangler, men de prisene vi oppgir selv skal i utgangspunktet være rette.