Skolekostnader 2020/2021

Skolepenger
For førstesteårsstudentene, uavhengig av linjevalg
For andreårsstudentene
8.300,- pr. semester
4.400,- pr. semester
Losji og kost, førsteårsstudenter
Kostnaden avhenger av romtype:
Dobbeltrom m/hems
Enerom u/hems
Enerom stort u/hems
Enerom m/hems
Enerom på dobbelrom (selvvalgt)
Diett
Høst
23.150,-
26.300,-
28.200,-
28.200,-
29.450,-
3.210,-
Vår
29.450,-
32.800,-
35.500,-
35.500,-
36.200,-
3.930,-
Losji og kost, andreårsstudenter
Kostnaden avhenger av romtype:
Dobbeltrom m/hems
Enerom u/hems
Enerom stort u/hems
Enerom m/hems
Enerom på dobbelrom (selvvalgt)
Diett
Høst
8.720,-
10.710,-
11.320,-
11.320,-
12.240,-
1040,-
Vår
10.400,-
12.400,-
13.720,-
13.720,-
14.280,-
1.325,-
For andreårsstudenters praksisplass
Kost og losji av skolen i praksisuker:
16.000,-
19.690,-
For andreårsstudenters praksisplass
Kost og losji av skolen i praksisuker:
16.000,-
19.690,-
Linjeavgift
Linjeavgiften dekker utgifter til faglig- og sosialpedagogiske tiltak/aktiviteter på linjene:
KRIK
Musikk
Disippel
Tjeneste
4.590,- pr. semester
4.030,- pr. semester
4.030,- pr. semester
3.060,- pr. semester
Skole- og studieturer for linjene
Sats for skole- og studietur omfatter ikke individuelle merkostnader, eks. vaksine eller tips.
Skoletur, Israel (10-12 dager)
KRIK (ca 14 dager)
Musikk (ca 14 dager)
Disippel (ca 14 dager)
Tjeneste (8-10 dager)
NB: Studieturene vil variere noe fra år til år, både i lengde og pris pga flyavganger og endringer i dollarkurs. Endelig lengde og pris på studieturene gjøres kjent for studentene før påmelding til de aktuelle turene. Vi tar forbehold om 10% endring i pris.

19.000,- til 21.000,-(ca)
20.300,- (ca)
20.300,- (ca)
20.300,- (ca)
9.600,- (ca)
Skolebøker, kompendier, m.m.
Skolebøker, kompendier og annet nødvendig undervisningsmateriell pr. skoleår:
2.800,- (ca)
Statens lånekasse
Utdanningslån (tall fra 2018)
Les mer om lån og stipend fra Lånekassen her.
106340 fordelt på to semester, der 40%
Administrasjonsgebyr
Søkere som tar imot tilbud om plass betaler et administrasjonsgebyr. Dersom en student trekker seg etter å ha takket ja til skoleplass, men før skolestart, beholder skolen administrasjonsgebyret.
1.600,-

Rabatt
Studenter fra utlandet som ikke får lån/stipend til et år på bibelskole i Norge, får 20% rabatt på gjeldende priser, ekskl. Skole- og studietur.
Betaling
Betaling skjer etter en terminsvis betalingsplan som er tilpasset utbetalingene i Statens Lånekasse.
Forbehold
Vi tar forbehold om feil eller mangler, men de prisene vi oppgir selv skal i utgangspunktet være rette.