Skolekostnader 2023/2024

På denne siden finner du informasjon om skolekostnadene på Bildøy.

Husk at Statens Lånekasse støtter bibelskoleåret på lik linje med et år på folkehøgskole, og gir både stipend og lån som dekker skolekostnadene.

Per 2022 utgjør lån og stipend 117.170,- fordelt på to semestre, og inntil 40% av det kan bli til stipend. Det kan du lese mer om her.

Kostnadene for skoleåret varierer for de ulike linjene og romtypene. For skoleåret 2023 - 2024 gjelder følgende satser:
Skolepenger
For førstesteårsstudentene, uavhengig av linjevalg
11.000,- pr. semester
For andreårsstudentene
6.500,- pr. semester
Losji og kost - førsteårsstudenter
Kostnaden avhenger av romtype:
Høst
Vår
Dobbeltrom m/hems
25.500,-
32.600,-
Enerom u/hems
29.000,-
36.300,-
Enerom stort u/hems
31.100,-
39.300,-
Enerom m/hems
31.100,-
39.300,-
Enerom på dobbelrom (selvvalgt)
32.500,-
40.000,-
Diett
3.500,-
4.400,-
Førsteårsstudenter på Internasjonal bor på dobbeltrom. Fast pris: 
28.100,-
28.020,-
Losji og kost i studieuker - Tjeneste
Kostnaden avhenger av romtype:
Høst
Vår
Dobbeltrom m/hems
9.700,-
11.600,-
Enerom u/hems
11.900,-
13.800,-
Enerom stort u/hems
12.600,-
15.200,-
Enerom m/hems
12.600,-
15.200,-
Enerom på dobbelrom (selvvalgt)
13.600,-
15.800,-
Diett
1200,-
1.500,-
Losji og kost i praksisuker - Tjeneste
For Tjeneste-studenter som bor på skolen i praksisuker og kjøper kost og losji av skolen i disse periodene.
17.800,-
21.800,-
Linjeavgift
Linjeavgiften dekker utgifter til faglig- og sosialpedagogiske tiltak og aktiviteter på linjene:
KRIK
6.750,- pr. semester
Lovsang
5.350,- pr. semester
Internasjonal (dekker også utenlandsoppholdet)
25.450,- pr. semester
Credo
5.350,- pr. semester
Tjeneste
3.650,- pr. semester
Felles- og linjeturer
Sats for felles- og linjeturer omfatter ikke individuelle merkostnader. Det omfatter for eksempel nødvendige vaksiner, gyldig/dekkende reiseforsikring eller tips.
Fellestur til Israel for KRIK, Lovsang, Credo og (12-14 dager)
23.500,- til 26.500,-
KRIK (ca 14 dager)
22.300,-
Lovsang (ca 10-12 dager)
22.300,-
Credo (10-12 dager)
22.300,-
Tjeneste (8-10 dager)
10.400,-
NB: Studieturene vil variere noe fra år til år, både i lengde og pris pga flyavganger og endringer i dollarkurs. Endelig lengde og pris på studieturene gjøres kjent for studentene før påmelding til de aktuelle turene. Vi tar forbehold om endring i pris.

Merk også at mens det er høyere linjeavgift på Internasjonal, er det ikke en egen pris for utenlandsoppholdet i tillegg, slik det er med skoleturene for de andre linjene.
Skolebøker, kompendier, m.m.
Skolebøker, kompendier og annet nødvendig undervisningsmateriell:
3.470,-
Administrasjonsgebyr
Gebyr som betales når en takker ja til skoleplass.
2.000,-

Rabatt
Studenter fra utlandet som ikke får lån/stipend til et år på bibelskole i Norge, får 20% rabatt på gjeldende priser, ekskl. felles- og linjeturer
Betaling
Betaling skjer terminsvis, tilpasset utbetalingene fra Statens Lånekasse.
Forbehold
Vi tar forbehold om feil eller mangler, men de prisene vi oppgir selv skal i utgangspunktet være rette.

Utleie

Visste du at du kan booke Bildøy til bryllup, selskap, konferanse og kurs? 

Les mer