Skolekostnader 2024/2025

På denne siden finner du informasjon om skolekostnadene på Bildøy.

Husk at du kan du søke om lån og stipend i Statens Lånekasse!

Per 2023 utgjør lån og stipend 125 370,- fordelt på to semestre, og inntil 40% av det kan bli til stipend. Det kan du lese mer om her.

Kostnadene for skoleåret varierer for de ulike linjene og romtypene. For skoleåret 2024/2025 gjelder følgende satser:
Ny underoverskrift
Lorem ipsum
KRIK med dobbeltrom, linjetur til Afrika og fellestur til Israel.
0,-
Lovsang med dobbeltrom, linjetur til USA og Israel, og fellestur til Israel
0,-
Credo med dobbeltrom, linjetur til USA og fellestur til Israel
0,-
Internasjonal med dobbeltrom og fire måneder totalt i Israel og Colombia
0,-
Tjeneste med dobbeltrom, kost og losji på Bildøy i undervisningsukene
0,-
Skolepenger
For førstesteårsstudentene, uavhengig av linjevalg
12.500,- pr. semester
For andreårsstudentene
7.400,- pr. semester
Losji og kost – førsteårsstudenter
Kostnaden avhenger av romtype:
Høst
Vår
Dobbeltrom m/hems
27.300,-
34.900,-
Enerom u/hems
31.000,-
38.900,-
Enerom stort u/hems
33.300,-
42.100,-
Enerom m/hems
33.300,-
42.100,-
Enerom på dobbelrom (selvvalgt)
34.800,-
42.800,-
Diett
3.700,-
4.800,-
Førsteårsstudenter på Internasjonal bor på dobbeltrom. Fast pris: 
26.800,-
33.300,-
Losji og kost i studieuker – Tjeneste
Kostnaden avhenger av romtype:
Høst
Vår
Dobbeltrom m/hems
10.400,-
12.500,-
Enerom u/hems
12.800,-
14.800,-
Enerom stort u/hems
13.500,-
16.300,-
Enerom m/hems
13.500,-
16.300,-
Enerom på dobbelrom (selvvalgt)
14.600,-
17.000,-
Diett
1.300,-
1.700,-
Losji og kost i praksisuker – Tjeneste
For andreårsstudenters praksisplass som kjøper kost og losji av skolen i praksisukene
19.100,-
23.400,-
Linjeavgift
Linjeavgiften dekker utgifter til faglig- og sosialpedagogiske tiltak og aktiviteter på linjene:
KRIK
7.200,- pr. semester
Lovsang
6.350,- pr. semester
Internasjonal
3.000,- pr. semester
Credo
6.000,- pr. semester
Tjeneste
3.900,- pr. semester
Skole- og studietur*
Sats for felles- og linjeturer omfatter ikke individuelle merkostnader. Det omfatter for eksempel nødvendige vaksiner, gyldig/dekkende reiseforsikring eller tips.
Fellestur til utlandet for KRIK, Credo og Lovsang (12-14 dager)
24.900,- til 28.000,-
KRIK (ca 14 dager)
26.000,-
Lovsang (ca 10-12 dager)
26.000,-
Credo (10-12 dager)
26.000,-
Tjeneste (8-10 dager)
11.000,-
*Studieturene vil variere noe fra år til år, både i lengde og pris grunnet flykostnader og endringer i dollarkurs m.m. Vi tar forbehold om at prisene kan bli endret, og endelig lengde og pris på studieturene gjøres kjent for studentene før påmelding.


** Studieturer internasjonal er obligatorisk for studenter på linjen Internasjonal. Innenfor godkjent læreplan tar vi forbehold om endring i varighet og innhold i studieturer ved endring i valutakurser, økt pris på flybilletter og økt prisnivå i reisedestinasjonen.

Studietur Internasjonal (per semester)**
31.000,-
*Studieturene vil variere noe fra år til år, både i lengde og pris grunnet flykostnader og endringer i dollarkurs m.m. Vi tar forbehold om at prisene kan bli endret, og endelig lengde og pris på studieturene gjøres kjent for studentene før påmelding.


** Studieturer internasjonal er obligatorisk for studenter på linjen Internasjonal. Innenfor godkjent læreplan tar vi forbehold om endring i varighet og innhold i studieturer ved endring i valutakurser, økt pris på flybilletter og økt prisnivå i reisedestinasjonen.

Nytt punkt mellom her
Culpa cillum consequat labore laboris do exercitation deserunt.
Lorem
0,-
Lorem
0,-
Lorem
0,-
Lorem
0,-
Skolebøker, kompendier, m.m.
Skolebøker, kompendier og annet nødvendig undervisningsmateriell:
1.000,-
Administrasjonsgebyr
Søkere som tar imot tilbud om plass, betaler et administrasjonsgebyr.
2.500,-

Rabatt
Studenter fra utlandet som ikke får lån/stipend til et år på bibelskole i Norge, får 20% rabatt på gjeldende priser, ekskl. skole- og studietur.
Betaling
Betaling skjer terminvis, tilpasset utbetalingene fra Statens Lånekasse.
Forbehold
Vi tar forbehold om feil eller mangler, men de prisene vi oppgir selv skal i utgangspunktet være rette.

Utleie

Visste du at du kan booke Bildøy til bryllup, selskap, konferanse og kurs? 

Les mer