Skolekostnader 2024/2025

På denne siden finner du informasjon om skolekostnadene på Bildøy.

Husk at Statens Lånekasse støtter bibelskoleåret på lik linje med et år på folkehøgskole, og gir både stipend og lån som dekker skolekostnadene.

Per 2023 utgjør lån og stipend 125 370,- fordelt på to semestre, og inntil 40% av det kan bli til stipend. Det kan du lese mer om her.

Kostnadene for skoleåret varierer for de ulike linjene og romtypene. For skoleåret 2024/2025 gjelder følgende satser:
Skolepenger
For førstesteårsstudentene, uavhengig av linjevalg
12.500,- pr. semester
For andreårsstudentene
7.400,- pr. semester
Losji og kost - førsteårsstudenter
Kostnaden avhenger av romtype:
Høst
Vår
Dobbeltrom m/hems
27.300,-
34.900,-
Enerom u/hems
31.000,-
38.900,-
Enerom stort u/hems
33.300,-
42.100,-
Enerom m/hems
33.300,-
42.100,-
Enerom på dobbelrom (selvvalgt)
34.800,-
42.800,-
Diett
3.700,-
4.800,-
Førsteårsstudenter på Internasjonal bor på dobbeltrom. Fast pris: 
26.800,-
33.300,-
Losji og kost i studieuker - Tjeneste
Kostnaden avhenger av romtype:
Høst
Vår
Dobbeltrom m/hems
10.400,-
12.500,-
Enerom u/hems
12.800,-
14.800,-
Enerom stort u/hems
13.500,-
16.300,-
Enerom m/hems
13.500,-
16.300,-
Enerom på dobbelrom (selvvalgt)
14.600,-
17.000,-
Diett
1.300,-
1.700,-
Losji og kost i praksisuker - Tjeneste
For Tjeneste-studenter som bor på skolen i praksisuker og kjøper kost og losji av skolen i disse periodene.
19.100,-
23.400,-
Linjeavgift
Linjeavgiften dekker utgifter til faglig- og sosialpedagogiske tiltak og aktiviteter på linjene:
KRIK
7.200,- pr. semester
Lovsang
6.350,- pr. semester
Internasjonal
3.000,- pr. semester
Credo
6.000,- pr. semester
Tjeneste
3.900,- pr. semester
Skole- og studietur*
Sats for felles- og linjeturer omfatter ikke individuelle merkostnader. Det omfatter for eksempel nødvendige vaksiner, gyldig/dekkende reiseforsikring eller tips.
Fellestur til Israel for KRIK, Lovsang, Credo og (12-14 dager)
24.900,- til 28.000,-
KRIK (ca 14 dager)
26.000,-
Lovsang (ca 10-12 dager)
26.000,-
Credo (10-12 dager)
26.000,-
Tjeneste (8-10 dager)
11.000,-
*Studieturene vil variere noe fra år til år, både i lengde og pris grunnet flykostnader og endringer i dollarkurs m.m. Vi tar forbehold om at prisene kan bli endret, og endelig lengde og pris på studieturene gjøres kjent for studentene før påmelding.

Studietur Internasjonal (per semester) ** 31.000,-

** Studieturer internasjonal er obligatorisk for studenter på linjen Internasjonal. Innenfor godkjent læreplan tar vi forbehold om endring i varighet og innhold i studieturer ved endring i valutakurser, økt pris på flybilletter og økt prisnivå i reisedestinasjonen.

Skolebøker, kompendier, m.m.
Skolebøker, kompendier og annet nødvendig undervisningsmateriell:
1.000,-
Administrasjonsgebyr
Søkere som tar imot tilbud om plass, betaler et administrasjonsgebyr.
2.500,-

Rabatt
Studenter fra utlandet som ikke får lån/stipend til et år på bibelskole i Norge, får 20% rabatt på gjeldende priser, ekskl. skole- og studietur.
Betaling
Betaling skjer terminsvis, tilpasset utbetalingene fra Statens Lånekasse.
Forbehold
Vi tar forbehold om feil eller mangler, men de prisene vi oppgir selv skal i utgangspunktet være rette.

Utleie

Visste du at du kan booke Bildøy til bryllup, selskap, konferanse og kurs? 

Les mer