Skolekostnader 2022/2023

På denne siden finner du informasjon om skolekostnadene på Bildøy.

Husk at Statens Lånekasse støtter bibelskoleåret på lik linje med et år på folkehøgskole, og gir både stipend og lån som dekker skolekostnadene.

Per 2021 utgjør lån og stipend 114.870,- fordelt på to semestre. 40% er omgjøringslån. Det kan du lese mer om her.
Skolepenger
For førstesteårsstudentene, uavhengig av linjevalg
8.700,- pr. semester
For andreårsstudentene
4.600,- pr. semester
Losji og kost, førsteårsstudenter
Kostnaden avhenger av romtype:
Høst
Vår
Dobbeltrom m/hems
24.100,-
30.700,-
Enerom u/hems
27.400,-
34.200,-
Enerom stort u/hems
29.300,-
37.000,-
Enerom m/hems
29.300,-
37.000,-
Enerom på dobbelrom (selvvalgt)
30.700,-
37.700,-
Diett
3.300,-
4.100,-
Førsteårsstudenter på Internasjonal bor på dobbeltrom. Fast pris: 
26.500,-
26.430,-
Losji og kost i studieuker, andreårsstudenter
Kostnaden avhenger av romtype:
Høst
Vår
Dobbeltrom m/hems
9.100,-
10.900,-
Enerom u/hems
11.200,-
13.000,-
Enerom stort u/hems
11.800,-
14.300,-
Enerom m/hems
11.800,-
14.300,-
Enerom på dobbelrom (selvvalgt)
12.800,-
14.900,-
Diett
1100,-
1.400,-
Losji og kost i praksisuker, andreårsstudenter
Kost og losji hos skolen i praksisuker. For de som bor på skolen i praksisuker.
16.700,-
20.500,-
Linjeavgift
Linjeavgiften dekker utgifter til faglig- og sosialpedagogiske tiltak og aktiviteter på linjene:
KRIK
6.050,- pr. semester
Musikk
4.800,- pr. semester
Internasjonal.
20.900,- pr. semester
Credo
4.800,- pr. semester
Tjeneste
3.200,- pr. semester
Skole- og studieturer for linjene
Sats for skole- og studietur omfatter ikke individuelle merkostnader. Det omfatter for eksempel nødvendige vaksiner, gyldig/dekkende reiseforsikring eller tips.
Skoletur, Israel (12-14 dager)
19.400,- til 21.400,-(ca)
KRIK (ca 14 dager)
21.100,- (ca)
Musikk (ca 14 dager)
21.100,- (ca)
Credo
21.100,- (ca)
Tjeneste (8-10 dager)
9.900,- (ca)
NB: Studieturene vil variere noe fra år til år, både i lengde og pris pga flyavganger og endringer i dollarkurs. Endelig lengde og pris på studieturene gjøres kjent for studentene før påmelding til de aktuelle turene. Vi tar forbehold om 10% endring i pris.

Merk også at mens det er høyere linjeavgift på Internasjonal, er det ikke en egen pris for utreisen i tillegg, slik det er med skoleturene for de andre linjene.
Skolebøker, kompendier, m.m.
Skolebøker, kompendier og annet nødvendig undervisningsmateriell pr. skoleår:
3.140,- (ca)
Administrasjonsgebyr
Søkere som tar imot tilbud om plass betaler et administrasjonsgebyr. Dersom en student trekker seg etter å ha takket ja til skoleplass, men før skolestart, beholder skolen administrasjonsgebyret.
1.700,-

Rabatt
Studenter fra utlandet som ikke får lån/stipend til et år på bibelskole i Norge, får 20% rabatt på gjeldende priser, ekskl. skole- og studietur.
Betaling
Betaling skjer etter en terminsvis betalingsplan som er tilpasset utbetalingene i Statens Lånekasse.
Forbehold
Vi tar forbehold om feil eller mangler, men de prisene vi oppgir selv skal i utgangspunktet være rette.

Utleie

Visste du at du kan booke Bildøy til bryllup, selskap, konferanse og kurs? 

Les mer