Bibellærere

Gunnar Ferstad
56 316 316
Undervisning
Underviser i troslære og godhetsfag, samt relasjonsledelse på Tjeneste.
Utdannelse
Arbeidserfaring
Ulike stillinger i Imf fra 1981. Forsamlingsleder i Bergen indremisjon 2003-2013. Ansatt ved bibelskolen fra nyttår 2014. Rektor fra høsten 2014.
Kristoffer Norbye
56 316 304
Undervisning
Underviser i Det Nye Testamentet (Innføring i NT, Matteusevangeliet, Romerbrevet), etikk, apologetikk og faget Tro og hverdag.
Utdannelse
Master i teologi og misjon Fjellhaug Internasjonale Høgskole. • Masterprogrammet på Concordia Seminary, St. Louis • Årsstudium i musikk, samfunnsfag og Praktisk-pedagogisk utdanning
Arbeidserfaring
• Eventkonsulent i Dagen og Vårt Land, 2007-2013 • Bibellærer og markedsleder, Bildøy bibelskole (2014-)
Christian Lilleheim
Undervisning
Bibelfag NT og GT (Intro til Bibelen, Visdomslitteraturen, Joh, Matt, 1 Kor), Trosforsvar og Bibelformidling
Utdannelse
Bachelorgrad i teologi og misjon fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Mastergrad i teologi fra Menighetsfakultetet. Årsenhet i historie fra UiB.
Arbeidserfaring
2011-2013: Ungdomsprest og ungdomsarbeider DnK Fjell Kyrkjelyd. 2013-2016: Ungdomspastor Salem Bergen. 2016-2021: Pastor Salem Bergen 2021 – Bibellærer Bildøy.
Ole Magnus Breivold
56 316 305
Undervisning
GT, NT, kirkehistorie, etikk, apologetikk, tro og hverdag
Utdannelse
Teologi fra NLA og Misjonshøgskolen. PPU og matematikk fra Universitetet i Bergen. Kommunikasjon og Livssyn fra NLA Gimlekollen.
Arbeidserfaring
Tre år som prest i DNK, fem år som misjonær i Ukraina. Har jobbet som forkynner for ImF de siste årene. Lærer på Bildøy bibelskole (2015-).
Inga-Birgithe Sætre Knutsen
56 316 307
Undervisning
Utdannelse
Arbeidserfaring

Utleie

Visste du at du kan booke Bildøy til bryllup, selskap, konferanse og kurs? 

Les mer