Bibellærere

Inga-Birgithe Sætre Knutsen
56 316 307
Undervisning
Utdannelse
Arbeidserfaring
Gunnstein Nes
56 316 316
Undervisning
Underviser i GT, Johannesevangeliet, Romerbrevet, Daniel/Johannes Åpenbaring, Nådegavene, Tro og liv, Formidling.
Utdannelse
Bibelskolen i Bergen. Nytestamentlig gresk (UiB) Kristendom grunnfag (NLA) Bibelhebraisk (UiB) Tømrerutdanning
Arbeidserfaring
Ungdomsarbeider/forkynner i ImF/Sogn Indremisjon (1977 – 1981) Bysekretær (forsamlingsleder) Molde Indremisjon (1981 – 1988) Bibellærer Bildøy Bibelskole (1988 – 2000) Tømrer/bibellærer (2001 – 2015) Bibellærer Bildøy Bibelskole (2015 - )
Kristoffer Norbye
56 316 304
Undervisning
Underviser i Det Nye Testamentet (Innføring i NT, Matteusevangeliet, Romerbrevet), etikk, apologetikk og faget Tro og hverdag.
Utdannelse
Master i teologi og misjon Fjellhaug internasjonale høyskole. • Masterprogrammet på Concordia Seminary, St. Louis • Årsstudium i musikk, samfunnsfag og Praktisk-pedagogisk utdanning
Arbeidserfaring
• Eventkonsulent i Dagen og Vårt Land, 2007-2013 • Bibellærer og markedsleder, Bildøy bibelskole (2014-)
Ole Magnus Breivold
56 316 305
Undervisning
GT, NT, kirkehistorie, etikk, apologetikk, tro og hverdag
Utdannelse
Teologi fra NLA og Misjonshøgskolen. PPU og matematikk fra Universitetet i Bergen. Kommunikasjon og Livssyn fra NLA Gimlekollen.
Arbeidserfaring
Tre år som prest i DNK, fem år som misjonær i Ukraina. Har jobbet som forkynner for ImF de siste årene. Lærer på Bildøy bibelskole (2015-).
Gunnar Ferstad
56 316 316
Undervisning
Underviser i troslære og godhetsfag, samt relasjonsledelse på T2.
Utdannelse
Arbeidserfaring
Ulike stillinger i Imf fra 1981. Forsamlingsleder i Bergen indremisjon 2003-2013. Ansatt ved bibelskolen fra nyttår 2014. Rektor fra høsten 2014.