Bibellærere

Andreas Evensen
Undervisning
Utdannelse
Bibel og bymisjon (Bildøy Bibelskole). Master i teologi (Fjellhaug og NLA Høgskolen).
Arbeidserfaring
Forkynner i ImF. Forsamlingsarbeider i Hilleren Misjonshus. Barne- og ungdomsleder i ImF Midthordland. Daglig leder i ImF-UNG. Assisterende generalsekretær ImF. Rektor på Bildøy Bibelskole.
Kristoffer Norbye
Undervisning
Underviser i Det Nye Testamentet (Innføring i NT, Matteusevangeliet, Romerbrevet), etikk, apologetikk og faget Tro og hverdag.
Utdannelse
Master i teologi og misjon (Fjellhaug). Masterprogrammet på Concordia Seminary, St. Louis. Årsstudium i musikk, samfunnsfag og Praktisk-pedagogisk utdanning
Arbeidserfaring
Eventkonsulent i Dagen og Vårt Land. Bibellærer og markedsleder på Bildøy bibelskole.
Inga-Birgithe Sætre Knutsen
Undervisning
Underviser i fellesfagene Sex & Samliv, Tro & Hverdag, Disippelfag, Sjelesorg. Er også linjelærer på Tjeneste.
Utdannelse
Allmennlærerutdannelse (Lærerhøgskolen i Bergen). Master i pedagogikk/ledelse (UiB).
Arbeidserfaring
Administrasjonskonsulent i StatoilHydro (nå Equinor). Teltmaker i Midtøsten. Lærer på Bildøy Bibelskole.
Christian Lilleheim
Undervisning
Underviser i fellesfagene NT og GT (Intro til Bibelen, Visdomslitteraturen, Joh, Matt, 1. Kor), Trosforsvar og Bibelformidling.
Utdannelse
Bachelor i teologi og misjon (Fjellhaug). Mastergrad i teologi (MF). Årsenhet i historie (UiB).
Arbeidserfaring
Ungdomsprest og ungdomsarbeider DnK Fjell Kyrkjelyd. Ungdomspastor og pastor i Salem Bergen. Bibellærer på Bildøy Bibelskole.
Ole Magnus Breivold
Undervisning
Underviser i fellesfagene GT, NT, kirkehistorie, etikk, apologetikk, tro og hverdag.
Utdannelse
Master i teologi (NLA og Misjonshøgskolen). PPU og matematikk (UiB). Kommunikasjon og Livssyn fra NLA Gimlekollen.
Arbeidserfaring
Prest i DNK. Misjonær i Ukraina. Forkynner for ImF. Bibellærer på Bildøy Bibelskole.

Utleie

Visste du at du kan booke Bildøy til bryllup, selskap, konferanse og kurs? 

Les mer