Bibellærere

Andreas Evensen
Undervisning
Utdannelse
Utdannelse: Bibel og bymisjon, Bildøy Bibelskole Mastergrad i teologi fra Fjellhaug og NLA Høgskolen
Arbeidserfaring
Arbeidserfaring: 2008-2013: Forkynner ImF 2009-2013: Forsamlingsarbeider Hilleren Misjonshus 2013-2016: Barne- og ungdomsleder ImF Midthordland 2017-2022: Daglig leder ImF-UNG 2020-2022: Assisterende generalsekretær ImF
Kristoffer Norbye
Undervisning
Underviser i Det Nye Testamentet (Innføring i NT, Matteusevangeliet, Romerbrevet), etikk, apologetikk og faget Tro og hverdag.
Utdannelse
Master i teologi og misjon Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Masterprogrammet på Concordia Seminary, St. Louis. Årsstudium i musikk, samfunnsfag og Praktisk-pedagogisk utdanning
Arbeidserfaring
Eventkonsulent i Dagen og Vårt Land, 2007-2013 Bibellærer og markedsleder, Bildøy bibelskole (2014-)
Christian Lilleheim
Undervisning
Bibelfag NT og GT (Intro til Bibelen, Visdomslitteraturen, Joh, Matt, 1 Kor), Trosforsvar og Bibelformidling
Utdannelse
Bachelorgrad i teologi og misjon fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Mastergrad i teologi fra Menighetsfakultetet. Årsenhet i historie fra UiB.
Arbeidserfaring
2011-2013: Ungdomsprest og ungdomsarbeider DnK Fjell Kyrkjelyd. 2013-2016: Ungdomspastor Salem Bergen. 2016-2021: Pastor Salem Bergen 2021 – Bibellærer Bildøy.
Ole Magnus Breivold
Undervisning
GT, NT, kirkehistorie, etikk, apologetikk, tro og hverdag
Utdannelse
Teologi fra NLA og Misjonshøgskolen. PPU og matematikk fra Universitetet i Bergen. Kommunikasjon og Livssyn fra NLA Gimlekollen.
Arbeidserfaring
Tre år som prest i DNK, fem år som misjonær i Ukraina. Har jobbet som forkynner for ImF de siste årene. Lærer på Bildøy bibelskole (2015-).
Inga-Birgithe Sætre Knutsen
Undervisning
Utdannelse
Arbeidserfaring

Utleie

Visste du at du kan booke Bildøy til bryllup, selskap, konferanse og kurs? 

Les mer