Studentstevnet avlyses

Av
Gunnar Ferstad
,
April 7, 2021

Vi vurderer den aktuelle og uavklarte situasjonen rundt pandemien slik at det er knyttet for stor usikkerhet til om vi vil kunne gjennomføre studentstevnet første helgen i juni.

Vi velger derfor å gå ut med melding om avlysing. Dette er ikke en ideell situasjon, men vi finner det likevel riktig å gjøre det.
Det hoper seg naturlig nok opp med jubilanter som ikke har fått møttes til gjensyn på Bildøy i og med at dette er andre året vi avlyser, men vi vil prøve å legge godt til rette for å kunne møtes våren 2022.

Utleie

Visste du at du kan booke Bildøy til bryllup, selskap, konferanse og kurs? 

Les mer