Pressemelding angående Corona

Av
Bildøy Bibelskole
,
March 18, 2020

Bildøy Bibelskole er nedstengt som følge av Corona og fjernundervisning er opprettet.

Bildøy Bibelskole er nedstengt og fjernundervisning er opprettet

Torsdag 12.mars sendte skolen hjem studentene etter pålegg fra helsemyndighetene. -Nå er vi i gang med fjernundervisning, sier rektor Gunnar Ferstad. Beslutningen om å stenge ned skolen ble tatt umiddelbart etter pressekonferansen med statsminister Erna Solberg og helseminister Bert Høie, som ble holdt torsdag 12.mars kl. 14.00. I løpet av fredag formiddag var skolen tom for studenter. Noen få studenter var igjen litt lenger grunnet karanteneregler.

-Vi har ikke hatt tilfeller av påvist koronasmitte, men vi har hatt en student i karantene siden vedkommende har reist på samme fly som en smittebærer. Rektor opplyser også at det har vært et par tilfeller av studenter som har blitt bedt om å være i ro noen ekstra dager pga lettere influensasymptomer, men at alle nå har dratt til sine respektive hjemmeadresser.

Skolen rammes som alle andre i samfunnet i denne tiden. Med studentene ute av anlegget, stenges kjøkken ned og servicepersonalet permitteres fra og med onsdag 18.03. Når det gjelder administrasjon, pedagogisk personale og driftsavdelingen opprettholdes disse. -Skolen har fortsatt en plikt til å drive undervisning, og per nå ser vi ikke at grunnlaget for permittering for pedagogisk personale og driftsavdelingen er til stede, sier rektor. Det har høy prioritet for oss å gi våre studenter den undervisningen de skal ha, selv om det nødvendigvis må bli tilpasset en digital løsning.

Undervisningen foregår nå som fjernundervisning på nettet. Det er rigget et studio på skolen som man kan sende undervisning fra direkte , samtidig som noe av undervisningen sendes fra hjemmekontor.

Konsekvenser

- Det er altfor tidlig å si noe om hvilke  konsekvenser dette vil få for oss som skole kommenterer økonomi- og administrasjonsleder Arve Myksvoll. Noen avklaringer har kommet fra KFF, Kristne Friskolers Forbund, med tanke på hvordan vi skal håndtere studentinnbetalinger. V har også reiser som er bestilt, som mest trolig ikke blir gjennomført og vi har en usikker situasjon rundt inntekter på utleie og sommerdrift. På kort sikt måtte også den tillyste basaren lørdag 14.mars avlyses. Her vil vi i nærmeste fremtid foreta en trekning av hovedlotteriet. -Hva som skjer videre kommer an på de føringer og pålegg som kommer fra sentralt hold, sier Myksvoll.

Noen av skriftstedene i Bibelen aktualiseres ekstra i disse dager. Både de som er knyttet til håp og trøst, men også de som oppmuntrer til ekstra forbønn.

På den bakgrunn inviterer vi alle ansatte, studenter og venner av skolen med på å be ekstra for de som styrer landet vårt i disse krevende tider.

Utleie

Visste du at du kan booke Bildøy til bryllup, selskap, konferanse og kurs? 

Les mer