Pressemelding

Av
,
November 6, 2019

Israelstur


Pressemelding fra Bildøy Bibelskole - Oppdatering 12.11.19

 

Det er med sorg vi meddeler at studenten som ble alvorlig skadet i en badeulykke i Israel, tirsdag 5.11.2019, i dag tidlig tirsdag 12.11.2019 er erklært død av legepersonell ved sykehuset i Afula, Israel. I forståelse med familien kan vi meddele at den omkomne er 22 år gamle Håvard Jonassen fra Fana i Bergen. Nærmeste familie er tilstede ved sykehuset i Afula. Våre tanker og vår forbønn går i dag til de som nå har mistet en av sine kjære. Skolen er representert på sykehuset og vil være tilgjengelig med støtte for de pårørende der.

Den nærmeste familie ønsker å uttrykke takknemlighet til alle som har stått med dem i forbønn og omtanke i den krevende uken som har gått siden ulykken fant sted.

Studentens bortgang vil skape et stort tomrom og savn i studentmiljøet. Mange har nå mistet en kjær venn og medstudent.


Skolen vil arrangere en samling med kriseteam og bedriftshelsetjenesten tilstede for å ivareta studenter og ansatte. Det vil senere bli lagt opp til en intern minnestund for studenter og ansatte på skolen.
Vi takker for forståelse for at vi i denne krevende situasjonen ønsker å skjerme studenter og ansatte.

 

Etter ønske fra de nærmeste pårørende vil det ikke bli gitt ytterligere informasjon til pressen.


Rektor Gunnar Ferstad

Bilde til presse:

https://www.dropbox.com/s/qquqwthva0tph5s/H%C3%A5vard%20Jonassen.jpg?dl=0

Utleie

Visste du at du kan booke Bildøy til bryllup, selskap, konferanse og kurs? 

Les mer