– Her er det veldig naturlig at man leser i Bibelen og snakker om tro

– Her er det veldig naturlig at man leser i Bibelen og snakker om tro

Maria hadde ingen plan om å gå på bibelskole, men det forandret seg.

Skrevet av
Ole Johan Bredvei Hvarnes

Maria Aas vokste opp i bygda Engesland – en plass med få folk og enda færre kristne. Det var gjennom leirer at hun ble venner med andre kristne på hennes alder. Da hun skulle begynne på videregående, falt valget på Drottningborg.

– Jeg elsker internatliv. Da jeg begynte på internatskole, fikk jeg bo med vennene mine.

Mens hun gikk der kom også Bildøy på besøk, men å begynne der var egentlig ikke aktuelt. Maria var skolelei og trodde at bibelskole bare var enda et år på skolebenken. Hun var rastløs og ville bevege på seg, ikke sitte i et klasserom og lytte.

Noen av medelevene hennes mente at KRIK på Bildøy hadde vært perfekt for henne, for «da kan du være i aktivitet, og få bibelundervisning i tillegg.» På grunn av dem endte hun opp med å søke, og ble tilbudt en plass.

– Jeg takket ja, og ba mye over det. Jeg hadde to valg, og hadde egentlig ikke lyst til Bildøy, men til en folkehøyskole.

Gjennom sommeren brukte hun tid i bønn over valget, og ikke lenge før skolestart, kjente hun at lysten forandret seg. Nå ville hun gå på Bildøy likevel.

Tungt å lese i Bibelen

Tidligere har det vært vanskelig for Maria å åpne Bibelen. Hun gikk på møter og tenkte stadig at hun skulle få gjort det, men alt annet tok plassen. Leselysten var ikke der.

– Jeg har dysleksi, så jeg har alltid synes det var vanskelig å sette seg ned og forstå det jeg leser, forteller hun.

Hun trekker fram to ting som har vært til stor hjelp for henne: stilletid med bibellesning og undervisningen.

– Her på Bildøy gir skolen deg en stilletid, så du kan ha stilletid hver dag. Og når du får den muligheten, så innser du: du trenger det. Med bibelundervisningen så dykker vi inn i enkelte bøker, så man får ting forklart.

Skolehverdagen

Det er ikke som vanlig skole, mener hun.

– Det er noe helt annet! Ja, vi skal sitte stille og lytte, men det er om så viktige ting i livet. Du lærer mye, men det viktigste for min del er det personlige, og at jeg blir trygg på hvem jeg tror på. Nær Jesus, nær livet, sier hun, og siterer Bildøys visjon.

Samtidig hjelper KRIK-timene med å skape en god balanse.

– Jeg elsker de dagene vi har litt aktiviteter og litt undervisning. Selv om jeg er glad i undervisningen, hadde jeg ikke klart meg gjennom det hvis jeg ikke hadde hatt KRIK-biten. Det er behagelig å være aktiv og så sitte litt etterpå.

Merker forskjell

Maria formidler med glede hva slags betydning det første halvåret har hatt for henne. Hun har satt stor pris på å ha så mange kristne rundt seg, og så mye kristent påfyll hele tiden. Det har forandret noe i henne.

– Jeg merker veldig forskjell på min tro før og nå. Før var det bare «kjære Jesus» når jeg trengte ham, og ikke ellers i hverdagen. Men nå lærer vi å ta med Gud i alt, og ha ham så nærme som mulig.

Det skaper også en god kultur blant studentene.

– Det er så naturlig å lese i Bibelen i fellesarealet. Andreplasser blir det litt «er du så kristen?», mens her er det veldig naturlig at man leser i Bibelen og snakker om tro.

Riktig valg

Når Maria ser tilbake på valget om bibelskole, angrer hun ikke.

– Jeg ser nå at jeg virkelig trengte å gå på bibelskole. Før tenkte jeg at folkehøyskole og bibelskole er det samme, og at det ikke hadde så mye betydning hvor jeg gikk. Man merker at de som går her, har satt det av for å bruke det med Gud.

Til tross for at et bibelskoleår koster en del, slår hun fast:

– Du får så mye gratis av å gå på Bildøy. Man står så mye stødigere i livet.

Bildøy bibelskole

Ofte snakker man om året på bibelskole som «det beste året i livet».

På Bildøy pleier vi i istedenfor å si at det beste ligger foran - det beste er ikke noe du gjør deg ferdig med etter et år på Bildøy.

Vi ønsker heller at at året på Bildøy blir til utrustning og glede for resten av ditt liv.

Til et liv «nær Jesus, nær livet».

Les mer

Utleie

Visste du at du kan booke Bildøy til bryllup, selskap, konferanse og kurs? 

Les mer