Studentringen

Alle tidligere studenter på Bildøy Bibelskole blir automatisk medlem i Studentringen. Vårt motto og formål er “Hjelp og støtte i forbønn, økonomi og rekruttering”. Vi oppfordrer derfor alle til å be for skolen, studentene og personalet. Store løfter er knyttet til bønn, og dette ser vi på som svært viktig for skolen.

Studentringen arrangerer studentstevnet i juni hvert år, der vi samler tidligere studenter og jubilanter til en helg sammen på Bildøy bibelskole. Her får man delta på seminar, møter, bibeltimer og elevfest. Søk gjerne opp arrangementet på Facebook.

Et eksempel på bidrag fra Studentringen, er at matsalen er pusset opp og har fått nye bord og stoler. Studentringen har vært en sterk bidragsyter for at vi har fått dette til, og vi ønsker å rette en stor takk til alle som har vært med og bidratt med gaver til prosjektet som dette! Vi har også bidratt til nytt gulv i idrettshallen. Tusen takk til bidragsyterne!

Studentringen har et styre sammensatt av tidligere studenter på bibelskolen, som fortsatt ønsker å være med i arbeidet på Bildøy. Årsmøtet holdes under studentstevnet, og da velges Studentringens styre. Styret består i dag av 4 medlemmer. Skolen stiller med en representant.

Skolen vil si tusen takk til styret i Studentringen for innsats og pågangsmot for skolen – dere gjør en flott jobb!

Kontaktinfo

Arve Myksvoll
Skolens representant
arve@bildoybibelskole.no
56 316 316
Martine Lødemel
Leder og kontaktperson
martine_lodemel@hotmail.com
979 79 460