Opptak

Opptakskrav
Det kreves ingen eksamen eller andre forkunnskaper for å begynne på KRIK, eller Disippel. På Musikk forventes det at du har drevet litt med sang og musikk før. T2 bygger på førsteårskurset ved Bildøy bibelskole, men tilsvarende kompetanse kan godkjennes som grunnlag for opptak. Ellers er vi en bibelskole og ser det derfor som naturlig at elevene våre deler den kristne troen, eller at de er innforstått med at undervisning og miljø er basert på kristen lære og liv, slik dette fremkommer i Bibelen.
Søknadsfrist?
Vi tar opp studenter fortløpende og anbefaler å søke tidlig for å være sikret plass. Se mer informasjon i forhold til søknad under kategorien søknad på nettsidene.
Kompetanse
Du får ikke konkurransepoeng for et bibelskoleår, men mange arbeidsgivere verdsetter vitnemålet fra bibelskolen høyt. I bedrifter som er bevisst på verdien av sosial kompetanse, kan bibelskoleåret utgjøre en viktig forskjell.