Opptak

Opptakskrav
Det kreves ingen eksamen eller andre forkunnskaper for å begynne på KRIK, Credo eller Musikk. På Internasjonal er det eget inntaksreglement. Tjeneste er linjen for deg som ønsker en kombinasjon av et bibelskoleår og praksis i kristen tjeneste. Studenter på Tjeneste må selv anskaffe praksisplass før opptak.

Ellers er vi en bibelskole og ser det derfor som naturlig at elevene våre deler den kristne troen, eller at de er innforstått med at undervisning og miljø er basert på kristen lære og liv, slik dette fremkommer i Bibelen.
Søknadsfrist?
Vi tar opp studenter fortløpende og anbefaler å søke tidlig for å være sikret plass.
Kompetanse
Du får ikke konkurransepoeng for et bibelskoleår, men mange arbeidsgivere verdsetter vitnemålet fra bibelskolen høyt. I bedrifter som er bevisst på verdien av sosial kompetanse, kan bibelskoleåret utgjøre en viktig forskjell.