Bildøy søker ny studieleder

Av
Edvard Thormodsæter
,
April 7, 2020

Er du vår nye studieleder?

Bildøy Bibelskole søker etter ny studieleder. Da er du med i tilrettelegging og videreutvikling av en skole som danner grunnlaget for et viktig år i mange unge menneskers liv. Skolen er i en god driftsmessig situasjon samtidig som det jobbes aktivt med utvikling og forbedring innen bygg og fasiliteter, studentrekruttering, innhold og linjetilbud.

Den riktige kandidaten er en person med pedagogisk utdanning og ledelseserfaring og som kjenner på en sterk motivasjon i å se unge mennesker bli grunnfestet, utrustet og frimodige i sitt liv som disipler av Jesus. Som studieleder er du rektors nærmeste pedagogiske medarbeider og er samtidig en del av skolens ledergruppe sammen med rektor og økonomi- og administrasjonsleder.

Gjennom ditt lederskap og din person skal du være med å fremme og leve ut skolens visjon og verdier;

Skolens visjon er å ta studentene med; Nær Jesus – Nær livet.
Kjerneverdiene våre er; nåde, tydelighet, felleskap og frimodighet.

Stillingen er på 100 %, der 30-40% av stillingen vil være knyttet til undervisning og sosialpedagogiske oppgaver. Disse oppgavene avklares ifht kompetanse. Stillingen omfatter noe reisevirksomhet.


DINE ANSVARSOMRÅDER:

 • Planlegge, tilrettelegge og administrere skolehverdagen for pedagogisk personale og studenter.
 • Ivareta og utvikle skolens systemer for planlegging og oppfølging.
 • Deltagelse og oppfølgingsansvar i ulike interne organ ved skolen.
 • Følge opp egne ansvarsområder som er definert i kvalitetssikringssystemet.
 • Sammen med ledergruppen være aktiv pådriver for skolens arbeid med kontinuerlig forbedring og utvikling. Herunder utvikling av profesjonsfellesskapet.
 • Undervisning, veiledning og sosial-pedagogisk arbeid i tråd med kompetanse og skolens/egne utviklingsønsker.
 • Under ansvarsområder vil det ligge oppgaver som utføres i nært samarbeid med rektor og skolens ledergruppe. Her fordeles ansvar innbyrdes i gruppen.
 • Stillingen omfatter ikke personalansvar


DINE KVALIFIKASJONER:

 • Pedagogisk utdannelse, ønskelig med tilleggskompetanse innen eksempelvis; ledelsesfag, teologi/kristendom, musikk, reise/internasjonal, idrett/friluftsliv eller barn/unge
 • Relevant ledererfaring fra skole eller organisasjons/menighetsliv, ønskelig med kjennskap til bibelskole-/friskoledrift
 • Generell god kompetanse på data, ønskelig med god oversikt over relevante IT-systemer
 • God kjennskap til kristent organisasjonsliv og ønskelig med kjennskap til ungdom, tro og kultur


DINE PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Du er en moden og trygg leder som kan utvise klokt lederskap
 • Du er en planlegger som tenker lange linjer og ivaretar utfordringer både på lang og kort sikt.
 • Du er en lagspiller som bygger relasjoner og kommuniserer godt til både store og små grupper
 • Du har pågangsmot som engasjerer og involverer andre og driver prosesser fremover
 • Du er lærevillig og utvikler betydelig kompetanse over tid
 • Du kan utvise selvstendighet når det kreves og har god arbeidskapasitet
 • Du kan identifisere deg med og fremme Bildøy Bibelskole sine mål og verdier


VI KAN TILBY

 • En spennende og meningsfull lederstilling
 • Et godt, fremoverlent og ivaretakende arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtaleØnsker du en uforpliktende samtale om stillingen, ta gjerne kontakt med rektor ved Bildøy Bibelskole, Gunnar Ferstad, på telefon 90 13 10 26.

Bildøy Bibelskole kommer under unntak i Arbeidsmiljøloven §13-3. Det er en forutsetning at søkeren vedkjenner kristen tro og aktivt ønsker å jobbe ut fra bibelskolen sitt formål og basis. Det blir innhentet opplysninger i tråd med aml. §13-4.

Søknadsfrist: 26.april 2020
Tiltredelse; 01.august / etter nærmere avtale

Søk på stillingen her: https://www.finn.no/recruitment/hired/frontend/applynow/input.action?adId=175018866