Fagene

Hvilke fag har du på Bildøy?
I tillegg til linjefag er det mye interessant innen fellesfag og temaundervisning som studentene på Bildøy har. Fordelingen mellom fellesfag og linjefag er cirka 50/50. Dette er noe av det du kan oppleve i de ulike fagene:
Fellesfag

Her er det mye spennende! De ulike fagene har ulik størrelse og går på ulike tider av skoleåret. De står altså ikke på timeplanen hver uke.

 • Bibelen
 • 1-2 Mosebok
 • Kjernetekster i GT
 • Matteus
 • Apostlenes gjerninger
 • Hebreerbrevet
 • Troslære
 • Kirkehistorie
 • Etikk
 • Sex og samliv
 • Tro og hverdag
 • Skolekor
 • Gym
Temaundervisning

Hver fredag er halve dagen seminardag. Da får du servert spennende seminarer fra skolens egne og eksterne forelesere. Temaer kan være mange, for eksempel:

 • Skapelse/evolusjon
 • Dåp
 • Endetiden
 • Alkohol
 • Seksuelle krenkelser
 • Menneskeverd
 • Ekteskapet
 • Homofilidebatten
 • Forkynnelse
 • Israel
 • Åpne Dører
 • M.fl.

Merk! Både fag og temaundervisning kan variere noe fra år til år.

Valgfag

Se egen side.