Bildøy = bibelskole

Bildøy er mye mer enn linjetid!
Omtrent halvparten av skolehverdagen på Bildøy består av det vi kaller fellesfag. De inneholder en kombinasjon av tradisjonell undervisning, morgensamlinger, turer, turneer, praktiske aktiviteter og mye mer. Målet med fagene er ikke å bestå en prøve eller eksamen, men heller å være nær Jesus, nær livet.
Fellesfag

Lærerne på Bildøy kombinerer faglig kompetanse med et brennende ønske om at studentene skal bli bedre kjent med både Bibelen, Jesus og seg selv. Vi ønsker å både holde oppe Bibelen som utgangspunkt for troen og livet, samtidig som vi tar med spørsmål og utfordringer som livet kommer med.

Her er det mye spennende! De ulike fagene har ulik størrelse og går på ulike tider av skoleåret. Noen uker står det flere fag på timeplanen, andre uker setter vi søkelys på et enkelt tema.

Her er et utvalg fag og temaområder du vil få undervisning i på Bildøy:

 • Mosebøkene
 • Kjernetekster i Det gamle testamentet
 • Evangeliene
 • Apostlenes gjerninger
 • Romerbrevet
 • Troslære
 • Etikk
 • Kirkehistorie
 • Trosforsvar
 • Tro og hverdag
 • Selvbilde og identitet
 • Sex og samliv
 • Andaktslære
 • Skolekor
 • Gym
Seminarer

Hver fredag er halve dagen seminardag. Disse holdes enten av lærere på Bildøy som brenner litt ekstra for det enkelte temaet, eller av dyktige eksterne forelesere med spisskompetanse på de aktuelle temaene. Til sammen gjør dette at vi kan love et lærerikt og utrustende skoleår!

Temaene kan for eksempel være: 

 • Skapelse/evolusjon
 • Dåp
 • Endetiden
 • Alkohol
 • Seksuelle krenkelser
 • Menneskeverd
 • Ekteskapet
 • Homofilidebatten
 • Forkynnelse
 • Israel
 • Åpne Dører
 • M.fl.

Merk! Både fag og temaundervisning kan variere noe fra år til år.

Valgfag

Se egen side.