Tjeneste 2


Ledertrening. Personlig veiledning. Kreativ formidling. På T2-linja blir du kvalifisert for tjeneste i kirke, misjon og samfunn.

FORDYPNING

Etter ett år på en av skolens linjer kan du velge vår andreårslinje, T2. Annen tilsvarende utdanning eller relevant kompetanse kan også kvalifisere for opptak på T2-linjen, som går i dybden på følgende områder:
  • Barne og ungdomsarbeid
  • Leder- og forsamlingsarbeid
  • Formidling og veiledning

PRAKSISPLASS

Siden T2 kombinerer praksis og undervisning, må du ha en praksisplass for å gå på denne linjen. Skolen får inn en del ønsker fra ulike praksisplasser, men du kan også ordne med din egen praksisplass og få den godkjent av linjelærer ved T2.

IMG_4062-Edit-2

AKTIVITETER

T2-linja kombinerer teori på skolen (15 uker) med praksis ute (22 uker). Det legges stor vekt på veiledning, både individuelt og i grupper. Alle studentene går i en lærerstyrt veiledningsgruppe, og hver student har sin egen mentor blant lærerne. På praksisplassen skal studenten ha en egen kontaktperson, som veileder i forhold til praksisarbeidet.
Søk her

TUR TIL PATMOS

I vårsemesteret reiser T2 på studietur til den fredfulle øya Patmos. Dette er øya der apostelen Johannes var i fangenskap, da Gud viste ham ting som ikke tidligere var åpenbart for noe menneske. Det Johannes så ble skrevet ned og vi leser det i Bibelens siste bok, Johannes åpenbaring.

LÆRER


Anne Nyvoll Furnes

ANNE NYVOLL FURNES

Utdannelse
Språk og saksbehandling. Bibel- og tenestelinja, Bildøy bibelskole. Årsstudium i kristen sjelesorg, Høyskolen Diakonova.
Relevant erfaring
Leirkonsulent/barnearbeider i Sunnmøre Indremisjon. Erfaring fra formidling/lederoppgaver i kristen sammenheng, frivillig engasjement. Timelærer ved bibelskolen våren 2010. Linjelærer for T2 fra høsten 2010.

Linjer


Disippel

KRIK

Musikk

T2