Studentringen


Alle tidligere studenter på Bildøy Bibelskole blir automatisk medlem i Studentringen. Vårt motto og formål er “Hjelp og støtte i forbønn, økonomi og rekruttering”. Vi oppfordrer derfor alle til å be for skolen, studentene og personalet. Store løfter er knyttet til bønn, og dette ser vi på som svært viktig for skolen.

Studentringen har faste ting på plakaten: Bildøykalenderen som kommer ut hvert år. Dette er vår hovedinntektskilde som gir midler til konkrete prosjekter på bibelskolen. Studentringen arrangerer også studentstevnet i juni hvert år, der vi samler tidligere studenter og jubilanter til en helg sammen på Bildøy bibelskole. I 2017 blir stevnet 9. – 11. juni. Her får man delta på seminar, møter, bibeltimer og elevfest.

Matsalen på Bildøy bibelskole er pusset opp og nye bord og stoler er på plass. Studentringen har vært en sterk bidragsyter for at vi har fått dette til, og vi ønsker å rette en stor takk til alle som har vært med og bidratt med gaver til dette prosjektet. Vi har også bidratt til nytt gulv i idrettshallen, som kom på plass i 2014. Tusen takk til bidragsyterne!

Studentringen har et styre sammensatt av tidligere studenter på bibelskolen, som fortsatt ønsker å være med i arbeidet på Bildøy. Årsmøtet holdes under studentstevnet, og da velges Stdentringens styre. Styret består i dag av 4 medlemmer. Skolen stiller med en representant.

Skolen vil si tusen takk til styret i Studentringen for innsats og pågangsmot for skolen – dere gjør en flott jobb!

Kontaktinfo


Torgeir Skrunes
Knut Hogstad Nilsen