Skolekostnader 2019/2020


Kostnadene for skoleåret vil variere noe etter hvilken linje studenten går på og hvilken romtypestudenten velger å bo på. For skoleåret 2019-2020 gjelder følgende satser:

Skolepenger

For førstesteårsstudentene, uavhengig av linjevalg
8.140,- pr. semester
For andreårsstudentene
4.320,- pr. semester

Losji og kost, førsteårsstudenter

Kostnaden avhenger av romtype:
Høst
Vår
Dobbeltrom m/hems
22.700,-
28.850,-
Enerom u/hems
25.800,-
32.150,-
Enerom stort u/hems
27.650,-
34.800,-
Enerom m/hems
27.650,-
34.800,-
Enerom på dobbelrom (selvvalgt)
28.850,-
35.500,-
Diett
3.150,-
3.850,-

Losji og kost, andreårsstudenter

Kostnaden avhenger av romtype:
Høst
Vår
Dobbeltrom m/hems
8.550,-
10.200,-
Enerom u/hems
10.500,-
12.150,-
Enerom stort u/hems
11.100,-
13.450,-
Enerom m/hems
11.100,-
13.450,-
Enerom på dobbelrom (selvvalgt)
12.000,-
14.000,-
Diett
1020,-
1.300,-

For andreårsstudenters praksisplass

Kost og losji av skolen i praksisuker:
15.700,-
19.300,-

Linjeavgift

Linjeavgiften dekker utgifter til faglig- og sosialpedagogiske tiltak/aktiviteter på linjene:
KRIK
4.500,- pr. semester
Musikk
3.950,- pr. semester
Disippel
3.950,- pr. semester
T2
3.000,- pr. semester

Skole- og studieturer for linjene

Sats for skole- og studietur omfatter ikke individuelle merkostnader, eks. vaksine eller tips.
Skoletur, Israel (10-12 dager)
18.400,- (ca)
KRIK (ca 14 dager)
19.900,- (ca)
Musikk (ca 14 dager)
19.900,- (ca)
Disippel (ca 14 dager)
19.900,- (ca)
T2 (8-10 dager)
9.400,- (ca)
NB: Studieturene vil variere noe fra år til år, både i lengde og pris pga flyavganger og endringer i dollarkurs. Endelig lengde og pris på studieturene gjøres kjent for studentene før påmelding til de aktuelle turene.

Skolebøker, kompendier, m.m.

Skolebøker, kompendier og annet nødvendig undervisningsmateriell pr. skoleår:
2.750,- (ca)

Statens lånekasse

Utdanningslån (tall fra 2018):
106340 fordelt på to semester, der 40% blir omgjort til stipend ved bestått studium
Les mer om lån og stipend fra Lånekassen her.

Administrasjonsgebyr

Søkere som tar imot tilbud om plass betaler et administrasjonsgebyr. Dersom en student trekker seg etter å ha takket ja til skoleplass, men før skolestart, beholder skolen administrasjonsgebyret.
1.600,-

Rabatt

Studenter fra utlandet som ikke får lån/stipend til et år på bibelskole i Norge, får 20% rabatt på gjeldende priser, ekskl. Skole- og studietur.

Betaling

Betaling skjer etter en terminsvis betalingsplan som er tilpasset utbetalingene i Statens Lånekasse.

Forbehold

Vi tar forbehold om feil eller mangler, men de prisene vi oppgir selv skal i utgangspunktet være rette.