Skolekostnader 2017/2018


Kostnadene for skoleåret vil variere noe etter hvilken linje studenten går på og hvilken romtypestudenten velger å bo på. For skoleåret 2017-2018 gjelder følgende satser:

Skolepenger

For førstesteårsstudentene, uavhengig av linjevalg
7.825,- pr. semester
For andreårsstudentene
4.150,- pr. semester

Losji og kost, førsteårsstudenter

Kostnaden avhenger av romtype:
Høst
Vår
Dobbeltrom m/hems
21.650,-
26.700,-
Enerom u/hems
24.800,-
30.900,-
Enerom stort u/hems
26.600,-
33.400,-
Enerom m/hems
26.600,-
33.400,-
Enerom på dobbelrom (selvvalgt)
27.800,-
34.100,-
Diett
3.050,-
3.700,-

Losji og kost, andreårsstudenter

Kostnaden avhenger av romtype:
Høst
Vår
Dobbeltrom m/hems
8.200,-
9.850,-
Enerom u/hems
10.050,-
11.650,-
Enerom stort u/hems
10.650,-
12.900,-
Enerom m/hems
10.650,-
12.900,-
Enerom på dobbelrom (selvvalgt)
11.550,-
13.450,-
Diett
975,-
1.250,-

For andreårsstudenters praksisplass

Kost og losji av skolen i praksisuker:
15.100,-
18.500,-

Linjeavgift

Linjeavgiften dekker utgifter til faglig- og sosialpedagogiske tiltak/aktiviteter på linjene:
KRIK
4.300,- pr. semester
Musikk
3.750,- pr. semester
Disippel
3.750,- pr. semester
T2
2.050,- pr. semester

Skole- og studieturer for linjene

Sats for skole- og studietur omfatter ikke individuelle merkostnader, eks. vaksine eller tips.
Skoletur, Israel (10-12 dager)
17.500,- (ca)
KRIK (ca 14 dager)
19.000,- (ca)
Musikk (ca 14 dager)
19.000,- (ca)
Disippel (ca 14 dager)
19.000,- (ca)
T2 (8-10 dager)
9.000,- (ca)
NB: Studieturene vil variere noe fra år til år, både i lengde og pris pga flyavganger og endringer i dollarkurs. Endelig lengde og pris på studieturene gjøres kjent for studentene før påmelding til de aktuelle turene.

Skolebøker, kompendier, m.m.

Skolebøker, kompendier og annet nødvendig undervisningsmateriell pr. skoleår:
2.650,- (ca)

Statens lånekasse

Utdanningsstipend (tall fra 2015):
40.368,-
Utdanningslån (tall fra 2015):
60.552
Les mer om lån og stipend fra Lånekassen her.

Administrasjonsgebyr

Søkere som tar imot tilbud om plass betaler et administrasjonsgebyr. Dersom en student trekker seg etter å ha takket ja til skoleplass, men før skolestart, beholder skolen administrasjonsgebyret.
1.600,-

Rabatt

Studenter fra utlandet som ikke får lån/stipend til et år på bibelskole i Norge, får 20% rabatt på gjeldende priser, ekskl. Skole- og studietur.

Betaling

Betaling skjer etter en terminsvis betalingsplan som er tilpasset utbetalingene i Statens Lånekasse.