Renovering: 3000-klubben


Vedlikeholdsarbeidet på skolen vår går for fullt. Om du ønsker å støtte oss spesifikt til oppussing/vedlikeholdsprosjektet til skolen, les mer om 3000-klubben lenger ned på siden, eller så kan du bruke dette kontonummeret: 8220.02.80624 og merke det med "Gave, renoveringsarbeid Bildøy".

Skolen

Historien bak 3000-klubben

Du kan også støtte arbeidet på skolen gjennom 3000-klubben. Det er et initiativ fra Åse Bente Høivik Nielsen på Nærbø, som ønsket å starte en innsamling til Bildøy bibelskole. Hun gjør dette i takknemlighet til skolen der sønnen Tor Ådne fikk hjelp til å komme ut av sitt stoffmisbruk, kom til tro på Jesus og fikk et helt nytt liv. DU kan lese mer om dette her.

Renoveringsplanen

Renoveringsplanen som har et kostnadsanslag på 25-30 millioner har følgende fremdrift:
  • Oppgradering og fornying i matsal (Ferdig)
  • Utskifting av røranlegg på internatene (Ferdig)
  • Oppgradering av bad og vaskerom på internatene (Ferdig)
  • Utskifting av røranlegg hovedbygg (Pågår)
  • Skifte av vinduer og kledning internat og hovedbygg (Internatene ferdig)
  • Oppgradering av ventilasjonsanlegg hovedbygg
  • Oppgradering av belysning undervisningslokaler og fellesrom.

Status for rehabilitering, september 2014

Alle badene ble ferdigstilt før fellesferien, og vi kunne bruke alle rom til sommer arrangement. I og etter ferien har tømrerne jobbet med utvidelse av vaskerom på A og B internatene for å få plass til ventilasjonsanlegg. Uke 34 var tømrerne ferdig med oppgavene sine på internatene. Etter ferien har det vært fullt arbeid med å få montere opp ventilasjonsanlegg og kjøre dette i gang. Her gjenstår det å ettermontere noen reduksjonsventiler og finjustering av ventilasjonen på rommene. Rørleggere har jobbet etter sommeren med å montere varmepumpene. Det er nå klart og det er satt vann på radiatorene. Elektrikerne holder enda på og kobler disse, og vi regner med å få kjørt varmepumpene i gang i løpet av en ukes tid. Så skal det kobles opp mot SD anlegget, som også skal få nytt styringsprogram. Det gjenstår noe flytting av kontakter på romma, siden en del av kontaktpunkta ble skjult av rørene til radiatorene. Rørleggerne har nå begynt på hovedbygget med utskifting av rør. Her er det en del utfordringer med boring i mur, og undervisning, som ikke går så godt i lag. Vi prøver å løse dette på måter slik at det blir mulig å undervise. Alle rør i underetasjen ligger opp under taket, så det er greit å skifte. Når det gjelder de andre etasjene må vi legge rør synlig noen plasser, og noen plasser følger vi himling i tak.

Praktisk info

Under finn du informasjon frå brosjyren som er laget i forbindelse med denne kampanjen. Om du finner dette interessant, ta gjerne kontakt, så kan vi sende deg en brosjyre. Eventuelt kan du skrive ut bildet av girodelen av brosjyren og fylle ut din informasjon før du sender den til oss. Se gjerne etter denne rollupen på arrangementer vi er med på!

Teksten fra brosjyren til 3000 – KLUBBEN

Om du ønsker, må du gjerne klippe ut tekst og bruke den på din forening eller krets sine sider. Vi kan også sende deg brosjyrer i posten, eller du kan laste ned dokumentet som pdf-fil her.

Selve folderen har denne informasjonen i seg:

Jeg tar ansvar for Bildøy bibelskole og melder meg inn i 3000-klubben. Jeg forplikter meg med dette til å gi en årlig gave på kr. 3000,- i 5 år, til renovering av internat og hovedbygg ved Bildøy Bibelskole.

Ta ansvar for Bildøy bibelskole

Bildøy bibelskole er misjonsfolket sin skole. Den enkelte forening og foreningsmedlemmer er eiere av skolen. Skolen som snart er 30 år står foran store utfordringer med tanke på renovering og oppussing. I overkant av 2000 studenter har vært innom bygningene disse årene, i tillegg til andre arrangement. Dette har satt sitt preg på bygningene som nå trenger å fornyes.

Tar du ansvaret?

Det kan du gjøre ved å bli med i 3000- klubben. Får vi 700 ”medlemmer” vil det gi i overkant av 10 millioner kroner til skolen. Her kan du lese hva Nordmøre og Romsdal Indremisjon har skrevet om 3000-klubben. Se brosjyren, giroen eller bruk kontonummer 8220.02.80624 (vedlikehold) direkte. For å unngå rot med ulike kontonummer, opplyser vi om at 8220 02 80365 er kontonummeret til eventuelle andre gaver. 8220 02 80632 brukes kun til avtalegiro for 3000-klubben. Hjertelig takk for støtten til bibelskolen! Giro, 3000-klubben

Lagt ut på september 1st, 2014
av Magnus
Posted on Nyheter