Disippel


Fokus på Jesus. Ny kunnskap. Utrusting til tjeneste for andre. Fellesskap med hverandre.

FØLG MEG!

Jesus kaller deg til etterfølgelse. Å følge Jesus innebærer å leve i fellesskap med Jesus, å bli endret til å bli mer lik Jesus, og å ta del i oppdraget for Jesus.

BIBEL

Et dypdykk i noen av Bibelens bøker med fokus på etterfølgelse og det kristne livet.

VEKST

Bli tryggere i troen. Få svar på dine spørsmål. Dypere relasjon til Jesus. Jobbe med de utfordrende tingene i livet.

MENIGHET OG TJENESTE

Hva er ditt kall, hva er dine nådegaver? Studere Bibelen i smågrupper. Evangelisering. Undervisning om menighet og menighetsliv.

FORFULGTE KRISTNE

Hva innebærer det å følge Jesus i andre land i dag? Hva sier Bibelen om forfølgelse? Vi har et spennende samarbeid med Åpne Dører.

TUR TIL EGYPT

En fantastisk innholdsrik tur til Egypt hvor vi besøker den forfulgte kirke der. Det blir både sterke møter med kristne som lever under forfølgelse og undertrykkelse, og besøk på Egypts viktigste severdigheter. Turen er skoleårets definitive høydepunkt!
METTE OM EGYPT
MARIT OM EGYPT
OLE ANDRE OM EGYPT
KRISTIN (19)
Spennende kombinasjon som gir teori og praksis. Det utruster!

Søk her
DET BESTE MED LINJEN
LINJEUKE
LINJEUKE I LONDON - KOMMER

FAG PÅ DISIPPEL

Disippellinja er for deg som har lyst til å utrustes til et liv i etterfølgelse av Jesus. På disippel har vi en god del klasseromsundervisning, men vi har også linjedager med ulike aktiviteter og kortere turer i løpet av året:
  • Apostlenes gjerninger
  • Menighet og nådegaver
  • Evangelisering
  • Personlig og åndelig vekst
  • Åndelige disipliner
  • Livets spørsmål (trosforsvar)
  • Awana
  • Den forfulgte kirke
  • Smågrupper

LINJEDAGER OG TURER

På linjedagene gjør vi også praktiske ting – og vi har noen turer i løpet av året. Hvor vi drar varierer litt fra år til år, men i mange år har vi vært på tur til Finnmark. Ellers så kan aktiviteter på linjedagene være fengselsbesøk, dele ut boller i Bergen, besøk hos ulike menigheter, gateevangelisering.

PRAKSIS

Det blir også praksis i året der studentene drar ut og bidrar diakonalt eller i ungdomsarbeid på bedehus eller i menighet.


LÆRERE


Ole Magnus Breivold

OLE MAGNUS BREIVOLD

Utdannelse
Teologi fra NLA og Misjonshøgskolen. PPU og matematikk fra Universitetet i Bergen. Kommunikasjon og Livssyn fra NLA Gimlekollen.
Relevant erfaring
Tre år som prest i DNK, fem år som misjonær i Ukraina. Har jobbet litt som forkynner for ImF de siste årene. Har jobbet på Bildøy Bibelskole siden 2015.
Gunhild Redse Cornelius

GUNHILD REDSE CORNELIUS

Utdannelse
Master i kristendom fra Bibelskolen i Staffeldtsgate og NLA Sandviken (Ferdig i 2007).
Relevant erfaring
Tjeneste på misjonsskipet Doulos 2002 – 2004 (Operasjon Mobilisering). Misjonsarbeid i Sør Afrika 2007-2008 (Operasjon Mobilisering). Rothaugen ungdomsskole, Bergen, 2008. Har vært på Bildøy siden 2009.

Linjer


Disippel

KRIK

Musikk

T2