Bibellærere


Kristoffer Norbye

kristoffer@bildoybibelskole.no

56 316 304

Undervisning
Underviser i Det Nye Testamentet (Innføring i NT, Matteusevangeliet, Romerbrevet), etikk, apologetikk og faget Tro og hverdag.
Utdannelse
 • Master i teologi og misjon fra Fjellhaug internasjonale høyskole.
 • Utvekslingsår i masterprogrammet på Concordia Seminary, St. Louis.
 • Årsstudium i musikk
Arbeidserfaring
 • Organistvikar, Lavangen menighet 2001-2003.
 • Eventkonsulent, Dagen og DagenMagazinet 2007-2008.
 • Trosopplærer, Sørumsand menighet 2008-2009.
 • Eventkonsulent, Vårt Land, 2009-2013.
 • Nyutdannet teolog, Kom til bibelskolen høsten 2014.

Gunnar Ferstad

gunnar@bildoybibelskole.no

56 316 316

Undervisning
Underviser i troslære og godhetsfag, samt relasjonsledelse på T2.
Arbeidserfaring
 • Ulike stillinger i Imf fra 1981.
 • Forsamlingsleder i Bergen indremisjon 2003-2013.
 • Ansatt ved bibelskolen fra nyttår 2014. Rektor fra høsten 2014.

Gunnstein Nes

gunnstein@bildoybibelskole.no

56 316 308

Undervisning
Underviser i GT, Johannesevangeliet, Romerbrevet, Daniel/Johannes Åpenbaring, Nådegavene, Tro og liv, Formidling.
Utdannelse
 • Bibelskolen i Bergen.
 • Nytestamentlig gresk (UiB)
 • Kristendom grunnfag (NLA)
 • Bibelhebraisk (UiB)
 • Tømrerutdanning
Arbeidserfaring
 • Ungdomsarbeider/forkynner i ImF/Sogn Indremisjon (1977 – 1981)
 • Bysekretær (forsamlingsleder) Molde Indremisjon (1981 – 1988)
 • Bibellærer Bildøy Bibelskole (1988 – 2000)
 • Tømrer/bibellærer (2001 – 2015)
 • Bibellærer Bildøy Bibelskole (2015 - )

Ole Magnus Breivold

olemagnus@bildoybibelskole.no

56 316 305

Undervisning
GT, NT, Kirkehistorie, Etikk, Apologetikk, Tro og hverdag
Utdannelse
 • Cand Theol fra NLA og Misjonshøgskolen
 • Årsstudium i Matematikk.
 • Årsstudium i Praktisk Pedagogikk.
Arbeidserfaring
 • Vikarprest i Bergen 2007-2010.
 • Misjonær i Ukraina, underviste på bibelskole 2010-2015
 • Kom til Bildøy i 2015, et års vikariat.