Basisfag


IMG_0206_2

Hvilke fag har du på Bildøy?

I tillegg til linjefag er det mye interessant innen bibelfag, basisfag og temaundervisning som studentene på Bildøy har. Fordelingen mellom bibelfag/basisfag og linjefag er cirka 50/50. Dette er noe av det du kan oppleve i de ulike fagene:

Bibelfag


Her er det mye spennende! De ulike fagene har ulik størrelse og går på ulike tider av skoleåret. De står altså ikke på timeplanen hver uke.
 • GT Hør om Israels historie og Bibelens røde tråd.
 • NT Bli bedre kjent med Jesus og hvorfor han sa og gjorde som han gjorde.
 • Matteus
 • Romerbrevet
 • Johannes
 • Hebreerbrevet
 • Salmer og profeter Vi ser på sentrale salmer og profeter i Bibelen.
 • De siste tider Hva sier Johannes Åpenbaring og Daniels bok om endetiden?
 • Troslære Hva skiller kristendommen fra andre religioner?
 • Andaktslære Lære å formidle Guds ord til andre.
 • Etikk Hvordan leve som kristen i dagens samfunn?

Basisfag


Basisfagene har også ulikt omfang. Du får se timeplanen i detalj når du kommer, eller du kan spørre etter den på forhånd.
 • Kristen sang og musikk Første og fjerde termin av skoleåret, dvs ca før høstferien og etter påske.
 • Praktisk tjeneste Ikke bare ordets hørere, men også dets gjørere!
 • Gym Kreative økter i hallen og utendørs med mye lek og moro, ballspill og annen fysisk aktivitet.
 • Samtale-og studietimer Her får du anledning til å utfordre deg selv og andre.

Temaundervisning


Hver fredag er halve dagen seminardag. Da får du servert spennende seminarer fra skolens egne og eksterne forelesere. Temaer kan være mange, for eksempel:
 • Sex og samliv
 • Medvandring
 • Trosforsvar
 • Apologetikk
 • Kristen i mediehverdagen
 • Nådegaver
 • Misjon
Merk! Både fag og temaundervisning kan variere noe fra år til år.